Trộn pin, vỏ cà phê vào tiêu để tăng trọng lượng: Hiệp hội hồ tiêu lên tiếng

Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam lên án hành động trộn pin vào hồ tiêu để tăng trọng lượng, bán kiếm lời và cho rằng đây là hành vi gian lận thương mại nghiêm trọng.Việc doanh nghiệp trộn pin vào […]