Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017: Kỷ niệm bằng các việc làm thiết thực

Infonet xin giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý, Phó Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017 về những hoạt động thiết thực của năm hữu nghị […]