‘Đừng để người bán phở thanh toán điện tử nhưng mua nguyên liệu bằng tiền mặt’

Các nhà băng mới chỉ chú ý từng khách hàng mà không quan tâm tới hệ sinh thái và chuỗi cung ứng cho thanh toán điện tử. Hội nghị Triển vọng ngành Tài chính – Ngân hàng Việt Nam 2019 […]