“Tôi đã nói với Tổng thống, Sài Gòn sẽ thất thủ sau hai tuần nữa”

“Khi trở về Washington, tôi cũng có báo cáo riêng. Bản báo cáo của tôi được gửi kèm những bức ảnh người dân Campuchia di tản. Tôi đã nói với Tổng thống là Sài Gòn sẽ thất thủ sau hai […]