Vỡ đập thủy điện ở Lào: Làm gì với 1200 hồ chứa xuống cấp tại Việt Nam?

Sau sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào, nhiều chuyên gia cho rằng, đây là bài học lớn đối với Việt Nam. Theo thống kê, Việt Nam hiện có 1.200 hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp, thiếu khả […]