Cử tri TPHCM đề nghị xử lý nghiêm kẻ đứng đầu, xúi giục kích động

Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần phải phân loại, tìm ra những kẻ cầm đầu, xúi giục, tụ tập, bạo động như vừa qua… Tại buổi tiếp xúc cử tri của HĐND TPHCM với cử tri […]